S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.
Ok

NOVINKY

arr3Na co si dát pozor při výběru látky?Při výběru látky bychom měli respektovat to, co chceme šít. Na nákupní tašku určitě nepoužijeme... arr3Nový vklad - VýplňěMilý zákazníci právě jsme náš sortiment obohatily o Výplně Zakoupíte je na tomto odkaze :...

ZBOŽÍ V AKCI

250,00 Kč (10,13 Eur)
skladem
199,00 Kč (8,06 Eur)
skladem
199,00 Kč (8,06 Eur)
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

30,00 Kč (1,22 Eur)
skladem
120,00 Kč (4,86 Eur)
skladem
7,00 Kč (0,28 Eur)
skladem

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

                                                          

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http www.kiki-latky.cz

Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Kontaktní údaje

Název e-shopu: www.kiki-latky.cz

Provozovatel Krista Imreová
Bydliště: Budovatelská 1302/12 74714 Ludgeřovice
IČ: 42862418
Zapsán v živnostenském rejstříku: Městský úřad Hlučín - Živnostenský odbor

Telefon: +420 777189320
e-mail kiki-latky@seznam cz
Kontaktní adresa: Budovatelská 1302/12 74714 Ludgeřovice
Provozní doba Po domluvě

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou
prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.
Prodávající se snaží zajistit, aby fotografie zboží odpovídaly jeho reálné podobě. Odstíny barev u
těchto fotografií ovšem nemusí zcela odpovídat skutečnosti. Mohou se totiž lišit v závislosti na
nastavení monitoru kupujícího.

Informace o přijímaných způsobech platby:
- v hotovosti v místě určeném kupujícím v objednávce,
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 3015942053/0800,
- zboží šité na zakázku , je vyžadována platbu předem na Dobírku zboží neposíláme


Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně
ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Doručování zboží
Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u
jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží
odešle nejpozději do pěti pracovních dnůS vyjímkou věcí šité na zakázku Kupující je povinen zboží
převzít .

Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení , odešle prodávající kupujícímu ihned
po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem .Většinou připojujeme fakturu k
objednávce v tištěné podobě

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu
trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.
Způsob doručení poštou,zasilkovnou. DPD
Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu
zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10 Kč, maximálně však 300 Kč.
Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou
přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady
marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je
prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.
Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to
bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se
kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. V okamžiku odeslání
informačního e-mail o odeslání zboží, není možné objednávku zrušit.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14denní lhůtě. Kupující nemusí
uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení
uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení
zboží.
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům
na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od
kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je
povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen
prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na
dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady
vrácení zboží nese kupující.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží
předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči
kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li
dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke
splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od
smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (včetně alkoholických nápojů), jejichž cena
závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží (se
jmény) upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá
rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného
obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit;

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a
kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy
spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen
spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.
Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně
schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a /
nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.
Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné
pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o
zboží nebo ceně. Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří
číslic na místo čtyř, zjevně nízká cena zboží (např. o 70% nižší cena než je pro tento druhy a typ zboží
obvyklé) a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně
kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část
nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v
nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.
Vzor pro odstoupení od smlouvy je dostupný ZDE
V případě částečného odstoupení od kupní smlouvy má kupující nárok na vrácení nákladů na dodání
zboží jen v těch případech, kdy je cena za dopravu odvozena od hmotnosti zásilky či počtu kusů
doručovaného zboží. Kupujícímu v takovém případě vzniká nárok na vrácení poměrné části nákladů
na dodání zboží, nikoliv na vrácení celé části nákladů na dodání zboží.
Práva a povinnosti z vadného plnění
Jakost při převzetí
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti,
nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra,
hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům),
jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého
požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to
povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit
požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této
součásti.
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující
požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o
vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena
sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
Zákonná práva z vad
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době
použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená
podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto
porušení předvídala.
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu
odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou
slevu z kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo
čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující
uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k
použití.

Vyřízení reklamace
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného
odkladu od zjištění nedostatku. V zájmu co nejrychlejšího vyřízení by měla reklamace splňovat
následující pravidla: spolu s reklamovaným výrobkem dodá kupující kopii dokladu o koupi (nebo
alespoň číslo dokladu), případně jiný doklad prokazující uskutečnění nákupu, stručný popis závady,
adresu kupujícího, telefonní číslo, případně e-mail. Oznámení o reklamaci stačí zaslat e-mailem nebo
jako součást zásilky s reklamovaným zbožím, případně kupující může vyplnit reklamační protokol -
odstoupení od smlouvy

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného
odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li
kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném
porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace
běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu nebo
do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při
přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci,
případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného
posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně
nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o
podstatné porušení smlouvy.
Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo
odstoupit od smlouvy.
Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl
kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost
prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení
reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím
SMS, pokud tyto informace kupující uvedl.
U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
Ochrana osobních údajů
Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.

Identifikační a kontaktní údaje správce

Společnost: Krista Imreová
Bydliště: Budovatelská 1302/12 74714 Ludgeřovice
IČ: 42862418
Telefon: 777189320
E-mail kiki-latky@seznam
Kontaktní adresa Budovatelská 1302/12 74714 Ludgeřovice

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování
Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování
objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění
(reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v
následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.
Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR
plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.
Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů
Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím
zpracovatelům:
a) smluvnímu dopravci, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání
zboží, seznam dopravců , přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno,
příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo;
b) provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s
nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Právním
základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný
zájem správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání
dotazníků se týká všech kupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3
zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém
nákupu na internetovém obchodu.Provozovatelem Webarael - Provozovatel portálu Heureka.cz
je oprávněn předanou e-mailovouadresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání
dotazníku spokojenosti ve smyslu
Doba uložení

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky,
vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po
dobu poskytnuté záruky smluvní.
Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) povinnost
uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního
období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2019, musí být faktura
uchována do konce roku 2024). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a
poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž
vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku
2019, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2022). Faktura obsahuje
následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.
Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č.
235/2004 Sb.), povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve
kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2019, musí být
faktura uchována do konce roku 2029). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno,
příjmení a adresu.

Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům
Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:
a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní
údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k
těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům
zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného
prohlášení dle článku 16 GDPR;
c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu
vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění
smlouvy, pokud není dán jiný právní důvod pro jejich další zpracování;
d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.
Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději
do 15 dnů od obdržení žádosti.
Správce se zavazuje poskytnout kupujícímu v případě, že využije své právo na přístup k osobním
údajům, bezplatně kromě první kopie zpracovávaných osobních údajů také bezplatnou druhou kopii,
pokud o ni kupující požádá.
V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo obrátit se na Úřad pro
ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.
Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně
k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Řešení sporů
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na
mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb.
Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší
informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v
případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode
dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné
na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s.
přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.
Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující
neodmítne. Mimosoudní urovnání sporů lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na
webové stránce www.vasestiznosti.cz.

Tento postup není mediací dle zákona o mediaci (č. 202/2012 Sb.) ani rozhodčím řízením podle
zákona o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů (č. 216/1994 Sb.) a jeho využitím není
dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.
Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a
prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v
jednání pokračovat.
Prodávající se zavazuje v případě souhlasu kupujícího usilovat o naplnění doporučujícího stanoviska
dTestu.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává
Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
Ostatní
Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl
od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci
samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od
kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci
samostatného výkonu svého povolání.
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně
spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 6.6  2020

NmRjNTdl